Guziki

Dzieci

Liczba i wiek dzieci

Do Przedszkola Miejskiego Nr4 w Ozorkowie uczęszcza 145 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci są zgrupowane w 6 oddziałach według zbliżonego wieku. Dzieci 5 i 6 letnie są objęte w przedszkolu rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Oddziały w roku szkolnym 2014/15:

Oddział I – 3-4 latki
Oddział II – 4-5 latki
Oddział III – 4-5 latki
Oddział IV – 5-6 latki
Oddział V - 4-5 latki
Oddział VI- 3-4 latki

Przedszkole zapewnia wychowankom warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

  • Akceptacji takim jakie jest.
  • Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
  • Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy.
  • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.
  • Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
  • Badania i eksperymentowania .
  • Zdrowego jedzenia.
  • Różnorodnego ,bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
  • Ochrony przed przemocą.

Zadania nauczycieli

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 688