Guziki

Sposób załatwiania spraw

Czas pracy

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie czynne jest: od poniedziałku do piątku w godz. 6³º - 17ºº.
W dni ustawowo wolne od pracy placówka jest nieczynna.

Przyjęcia interesantów

Interesantów przyjmuje Dyrektor Przedszkola - w razie nieobecności - Społeczny Zastępca Dyrektora lub Intendent.
Interesanci przyjmowani są każdego dnia od godz. 9ºº do 11ºº.
Informacja może być udzielona telefonicznie /042/ 710 31 75 lub /042/710 31 74 w w/w godzinach.

Korespondencja

Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:

  • Przedszkole Miejskie Nr 4
  • 95 - 035 Ozorków
  • ul. Lotnicza 3

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski, skargi i pisma interesantów (korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres pm4ozorkow@wikom.pl

Osoba, starająca się o wgląd do dokumentów, powinna złożyć podanie u Dyrektora Przedszkola.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola, mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów, dotyczących spraw osobistych lub przedszkolnych, z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 472