Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Dzienniki zajęć
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Rejestr aktów i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Rejestr legitymacji pracowniczych
 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja czasu pracy
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Księgi inwentarzowe
 • Archiwum dokumentacji przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 445