Guziki

Status prawny

Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną.

Organem prowadzącym

jest Gmina Miasto Ozorków.

Nadzór pedagogiczny

sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm.)
  3. statut przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-12-2017 - Edycja treści.

13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-02-2013 - Edycja treści.

05-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 655